Falochron program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Falochron program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych.

REALIZACJA: w okresie od 2016-10-03 do 2018-12-31

Chcę to zmienić

W okresie od 1.06.2016 – 15.06.2016 Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Chcę to zmienić”. Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Zadanie polegało na organizacji wczesnej pomocy psychologicznej rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Świętochłowic – Lipinach. Działania miały charakter wspierająco-ukierunkowujący. W ramach projektu udzielono wsparcia i pomocy 64 rodzinom wskazanym przez psychologa szkolnego SP nr 17.