W okresie od 1.06.2016 – 15.06.2016 Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. „Chcę to zmienić”.

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Zadanie polegało na organizacji wczesnej pomocy psychologicznej rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Świętochłowic – Lipinach. Działania miały charakter wspierająco-ukierunkowujący. W ramach projektu udzielono wsparcia i pomocy 64 rodzinom wskazanym przez psychologa szkolnego SP nr 17. Zgodnie z opisem potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania w Świętochłowicach – Lipinach wszystkie kluczowe działania zaplanowano w harmonogramie realizacji projektu przez okres 4 miesięcy uznając, iż jest to czas wystarczający do realizacji zamierzonych celów projektu. Wsparcia udzielali psychologowie doświadczeni w udzielaniu wczesnej pomocy osobom w stanie kryzysu psychicznego.

W ramach projektu prowadzone były także działania informacyjne dla osób będących w stanach kryzysu psychicznego.